Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul PERFORM

PERFORM - Performanţa sustenabilă ȋn cercetarea doctorală şi post doctorală. POSDRU/159/1.5/S/138963

Cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane 2007-2013 - Axa Prioritară1 „Educaţia şi formarea ȋn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale ȋn sprijinul cercetării”. 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

“Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă în  mod  obligatoriu  poziţia  oficială a  Uniunii  Europene  sau  a  Guvernului României”.