Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Anunț închidere proiect

Consorțiu format din: Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, ȋn calitate de beneficiar și Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea „Ovidius" din Constanţa şi Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava, ȋn calitate de parteneri, anunță ȋncheierea oficială a proiectului "Performanță sustenabilă ȋn cercetarea doctorală și post doctorală" - PERFORM, ID: 138963, Axa Prioritară 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", Domeniul Major de Intervenție 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării", Proiecte Strategice nr.159, „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat".

Proiectul s-a derulat ȋn perioada: 8 aprilie 2014 – 15 decembrie 2015 și a avut drept scop susținerea financiară a activității de cercetare doctorală și postdoctorală prin implicarea activă a grupului țintă ȋn activități inovatoare ȋn care să se cultive creativitatea și competența științifică și tehnologică.

Anunțul poate fi descărcat de aici.