Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Workshop de prezentare rezultate științifice ale membrilor grupului țintă

Sunteți invitați să participați la workshopul de prezentare a rezultatelor științifice ale membrilor grupului țintă care va avea loc în datele de 16 și 17 decembrie 2014 în corpul S din cadrul Facultății de Științe și Mediu. Workshopul va avea două secțiuni: Socio-uman și Inginerie/Tehnologii. În cadrul acestei manifestări vor avea loc prezentări orale și postere și vor fi susținute câteva seminarii de interes general vizând capacitatea de publicare, managementul cercetării, etc.

Programul evenimentului îl puteți descărca de aiciAfișul poate fi descărcat de aici.

SISTEME DISTRIBUITE Editia a XII-a, Suceava, 12 decembrie 2014

Sunteţi invitaţi să participaţi la Seminarul ştiinţific SISTEME DISTRIBUITE Ediţia a XII-a, Suceava, 12 decembrie 2014. Seminarul se adresează în primul rând tinerilor cercetători şi cercetătorilor în curs de devenire: doctoranzi şi masteranzi.

Tematica seminarului:
- Calcul paralel şi distribuit
- Inteligenţă artificială distribuită
- Sisteme industriale distribuite
- Baze de date distribuite
- Recunoaşterea formelor şi procesarea imaginilor
- Sisteme informatice educaţionale
- Tehnologii web
- Tehnologii informaţionale

Pot fi trimise spre publicare articole de specialitate, lucrări de cercetare, studii de caz cu caracter ştiinţific, demonstraţii practice ale unor produse inovatoare, care se încadrează în tematica seminarului sau în domenii înrudite.

Lucrările vor fi redactate şi prezentate în limba română sau într-o limbă a Uniunii Europene. Rezumatul şi cuvintele cheie vor fi redactate în limba engleză. Se acceptă maxim două lucrări de autor. Instrucţiunile de redactare sunt aceleaşi cu cele descrise în documentul "Preparation of Papers for IEEE TRANSACTIONS and JOURNALS (May 2007)" (o copie poate fi descărcată şi de la adresa http://eed.usv.ro/SistemeDistribuite/2012/TRANS-JOUR.doc).

Date importante:
Trimiterea lucrărilor: 2 decembrie (ora 16:00)
Comunicarea de acceptare: 8 decembrie 2014

„Identitate şi memorie culturală în Europa secolelor XX-XXI” (organizată la UDJG)

În perioada 24 – 25 octombrie, va avea loc, în cadrul Facultăţii de Litere, colocviul internaţional pe tema Identitate şi memorie culturală în Europa secolelor XX-XXI.

Situându-şi problematica în miezul reflecţiilor contemporane asupra raporturilor dintre memorie, cultură şi identitate, precum şi asupra metamorfozelor „ideii de Europa" în câmpul epistemologic al ultimelor două secole, ediţia din 2014 a colocviului internaţional anual organizat de echipa Centrului de cercetare Comunicare interculturală şi literatură şi a Centrului de Cercetări de Istorie şi Teorie Literară al Academiei Române – Institutul „George Călinescu" din cadrul Departamentului de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism al Facultăţii de Litere, în colaborare cu echipa proiectului PERFORM – „Performanţă sustenabilă în cercetarea doctorală şi postdoctorală" (POSDRU/159/1.5/S/138963) şi cu Biblioteca „V. A. Urechia", beneficiază de o largă deschidere inter- şi transdisciplinară, înlesnită de polivalenţa şi, totodată, de interdependenţa conceptelor-cheie propuse spre dezbatere.

Ceremonia de deschidere a lucrărilor colocviului va avea loc vineri, 24 octombrie, în Aula Magna, începând cu orele 10,00, în prezenţa participanţilor afiliaţi la universităţi de prestigiu din străinătate (Universitatea din Konstanz, Université de Toulouse Jean Jaurès, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Université de Bourgogne, Dijon, Université du Québec à Montréal, Université de Lorraine, Université Paris 8, Université Paris – Sorbonne, Universitatea din Peloponez, Universitatea Panteion, Atena etc.) şi din ţară (Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău etc.)

Programul manifestării va fi disponibil în curând pe pagina web a Facultăţii de Litere