Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Invitație achiziție reparație multifuncțională Lexmark și photoconductor

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze ”Reparație multifuncțională Lexmark și photoconductor în cadrul proiectului POSDRU PERFORM, ID 138963/2014 - «PERFORMANȚA SUSTENABILĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POST DOCTORALĂ»”

Invitația și caietul de sarcini pot fi descărcate de aici.

Invitație achiziție punct de acces wireless

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze ”Punct de acces wireless în cadrul proiectului POSDRU PERFORM, ID 138963/2014 - «PERFORMANȚA SUSTENABILĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POST DOCTORALĂ»

Invitația și caietul de sarcini pot fi descărcate de aici.