Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cercetare

Nr.Crt. Numele şi Prenumele Tema de cercetare
1. BOGDAN Alina Traducerea umorului de tip stand-up
2. BOȚAN Mihail Compozite polimerice cu fibre scurte
3. BURADA Adrian Studiul factorilor de mediu din ecosistemele acvatice din R.B.D.D.
4. CĂCIULĂ Bogdan Mihai Sisteme şi Echipamente Termice; Mecanica Fluidelor
5. COJOCARU Olga Traducerea textelor conative
6. DIMA Cristian Vasile Extracţia şi microincapsularea unor uleiuri esenţiale pentru obţinerea unor preparate din carne
7. HORGHIDAN Radu-Andrei Teatrul independent din România în contextul socio-politic actual
8. IANCU Elena Dramaturgia română postbelică
9. ILIEȘ (GHEORGHIU) Oana-Celia Reprezentări ale discursului politic și mediatic în ficțiunea post-9/11
10. NEBUNU (IFRIM) Mihaela-Alina Textul modernist in estetica postmoderna cu aplicație pe scriitura Virginiei Woolf