Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Documente și Proceduri

Metodologie premiere rezultate obținute de doctoranzi: [descarcă]

Criterii de premiere în cadrul proiectului PERFORM [descarcă]

Model referat editare GUP: [descarcă]

Model matrice SWOT: [descarcă]

Grila de punctaje propuse pentru evaluarea rezultatelor obținute: [descarcă]

Model raport activitate avizat: [descarcă]

Model raport narativ: [descarcă]

Model raport cumulativ cu participări la activități: [descarcă]

Model document cumulativ de înregistrare a lucrărilor susținute și publicate: [descarcă]

Referat deplasare internă grup țintă: [descarcă]

Referat deplasare externă grup țintă: [descarcă]

Lista institutiilor europene aflate în parteneriat/acorduri de colaborare cu UDJG: [descarcă]

CALENDAR privind procedura de selecţie şi înmatriculare a studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctorali în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi, aferent implementării proiectului „Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și postdoctorală – PERFORM": [descarcă]

Procedură premiere finalizare stagiu doctoral: [descarcă]