Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Norme și Regulamente

Regulament pentru asigurarea securităţii prelucrărilor datelor cu caracter personal utilizate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați: [descarcă]

Regulament IOSUD al Universității "Dunărea de Jos" din Galați: [descarcă]

Codul studiilor universitare de doctorat: [descarcă]

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe: [descarcă]

Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare: [descarcă]

Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică: [descarcă]

Legea Educației Naționale: [descarcă]

METODOLOGIE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ în cadrul proiectului „Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și postdoctorală – PERFORM” – ID 138963. [descarcă]

REGULAMENT privind acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului „Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și postdoctorală – PERFORM” – ID 138963. [descarcă]