Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Stagiu european pentru studenţii/cercetătorii din domeniul Ştiinţa mediului

In perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2014 s-a desfăşurat la Bruxelles stagiul de informare profesională ȋn domeniul protecţiei mediului „Instituţii europene şi rolul lor în promovarea politicilor comunitare din domeniul protecţiei mediului". Activitatea a fost organizată de Universitatea din București ȋn colaborare cu Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Facultatea de Stiinţe şi Mediu), Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca (Facultatea de Știința Mediului) şi Universitatea din Baia Mare. La această acţiune au participat 34 de studenți, cadre didactice şi tineri cercetători şi a vizat aprofundarea cooperării dintre studenţi, tineri cercetători şi forurile decizionale de nivel european dar şi dezvoltarea de programe de cercetare ştiinţifică şi didactică comună în domeniul Ştiinţa şi Ingineria Mediului.