Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cercetare

Nr.Crt. Numele şi Prenumele Tema de cercetare
1. BOCIOC Elena Studii privind asigurarea biosecurității sistemului de creștere prin aplicarea pre/probioticelor în acvacultură
2. BRIA Vasile Utilizarea ultrasunetelor pentru optimizarea dispersiei pulberilor în matrice polimerice
3. BURUIANĂ Cristian-Teodor Cercetări privind obținerea de produse cu valoare adăugată pentru industria alimentară din materiale lignocelulozice
4. BUTUNOIU Dorin Studii privind creșterea siguranței navigației și operațiunilor portuare în bazinul Mării Negre – SAFEMAR
5. CHIRIȚĂ Georgel Maricel Dezvoltarea și caracterizarea unei noi clase de compozite polimerice cu grafene
6. CHIȚESCU Carmen Lidia Incidența reziduurilor farmaceutice în fluviul Dunărea și evaluarea potențialului de transfer a acestora în lanțul alimentar
7. CODRESCU (MOLDOVANU) Simona Modele texturale imagistice ce caracterizează bolile degenerative cerebrale
8. CONSTANTIN Daniel Determinarea gazelor din atmosfera utilizand tehnica DOAS
9. DĂNĂILĂ Eliza Modificarea suprafețelor metalice prin tratamente electrochimice (straturile electrochimice de oxid poroase, nanocompozite
10. GEORGESCU Constantin Utilizarea uleiurilor vegetale pentru obținerea lubrifianților ecologici
11. GROPARU-SPIȚĂ (CHIFANE) Cristina Traducerea prozei britanice și românești contemporane pentru copii – o analiză comparativă cu o recontextualizare a abordărilor și strategiilor
12. HORINCAR Vicentiu Studiul compusilor bioactivi extrasi din macromicete cultivate in vitro
13. LĂCĂTUȘ (CHIRIȚĂ) Mioara Predicția impactului energiilor regenerabile asupra economiei utilizând tehnici de inteligență artificială
14. LUPOAE Paul Cercetări privind obținerea și caracterizarea unor extracte vegetale cu potențial antioxidant din macrofite acvatice indigene
15. MISTREANU (MUNTEAN) Mihaela-Carmen Rolul IT în creșterea competitivității firmelor din sectorul serviciilor în comerțul exterior al României, în contextual crizei economico-financiare
16. NEGRUŢU (DRAGOMIR) Mariana Carmelia Cercetări privind analiza, corecția și estimarea poluanților și fluxurilor atmosferice la scală macro și micrometereologică
17. PRAISLER Alexandru Politici şi practici lingvistice referitoare la serviciile de traducere şi interpretariat adoptate de către instituţiile publice din Galaţi
18. ROMAN Igor Identificarea unei metodologii, bazate pe utilizarea Rețelelor Neuronale, pentru estimarea şi optimizarea proprietăţilor unor materiale composite anizotrope
19. ȘOPTICĂ Florin Investigarea riscurilor asociate cu consumul și manipularea domestică a alimentelor gata-de-consum în vederea facilitării analizelor de risc
20. ŢOPA Maria Tehnici de evaluare a calității apei